Hỗ trợ trực tuyến

  • KS. Nguyễn Văn Tuyên

    0917 547259

    2

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 1
  • Trong ngày: 25
  • Hôm qua: 24
  • Tổng truy cập: 39031
 

Định giá Bất động sản

Định giá bất động sản là việc ước tính giá trị của quyền sở hữu bất động sản cụ thể bằng hình thức tiền tệ cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều kiện cụ thể và trên một thị trường nhất định với những phương pháp phù hợp. Theo qui định tại Luật Kinh doanh bất động sản, định giá bất động sản là hoạt động tư vấn, xác định giá của một bất động sản cụ thể tại một thời điểm xác định.

Việc định giá bất động sản phải dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật, tính chất, vị trí, quy mô, thực trạng của bất động sản và giá thị trường tại thời điểm định giá. Việc định giá bất động sản phải độc lập, khách quan, trung thực và tuân thủ pháp luật.

Mục đích định giá bất động sản phục vụ việc mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản (khoản 2 điều 52 Luật kinh doanh bất động sản);