Hỗ trợ trực tuyến

 • KS. Nguyễn Văn Tuyên

  0917 547259

  2

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập: 1
 • Trong ngày: 25
 • Hôm qua: 24
 • Tổng truy cập: 39031
 

Lập và thẩm định dự án đầu tư

Lập dự án đầu tư công trình xây dựng; Thẩm định dự án đầu tư

1. Lập dự án đầu tư là bước đầu để nhà đầu tư có thể thực hiện được ý định đầu tư của mình. Bởi dự án đầu tư giữ vai trò quan trọng để quản lý đầu tư xây dựng:

 • Dự án đầu tư là biểu hiện cụ thể của một hoạt động đầu tư, trong đó chỉ rõ lý do, nội dung, hiệu quả, giai đoạn hình thức thực hiện. Do đó là cơ sở cụ thể để quản lư đầu tư xây dựng.

 • Dự án đầu tư là căn cứ quan trọng nhất để quyết định sự bỏ vốn đầu tư của chủ đầu tư.

 • Dự án đầu tư là phương tiện để tìm đối tác trong và ngoài nước liên doanh bỏ vốn đầu tư.

 • Dự án đầu tư là phương tiện thuyết phục các tổ chức tài chính tiền tệ trong và ngoài nước tài trợ hoặc cho vay vốn.

 • Dự án đầu tư là cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện đầu tư, theo dõi, đôn đốc của quá trình thực hiện và kiểm tra quá trình thực hiện của dự án.

 • Dự án đầu tư là văn bản để các cơ quan quản lý nhà nước xem xét, phê duyệt, cấp giấy phép đầu tư.

 • Dự án đầu tư là căn cứ quan trọng để theo dõi, đánh giá và có điều chỉnh kịp thời những tồn tại và vướng mắc trong quá tŕnh thực hiện và khai thác công trình.

 • Dự án đầu tư là căn cứ quan trọng để xem xét xử lý hài hoà mối quan hệ về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các liên doanh, giữa các liên doanh và nhà nước Việt Nam, và đây cũng là cơ sở pháp lư để xét xử khi có tranh chấp giữa các bên tham gia liên doanh.

 • Dự án đầu tư còn là căn cứ quan trọng để xây dựng hợp đồng liên doanh, soạn thảo điều lệ của xí nghiệp liên doanh.

2. Thẩm định dự án đầu tư

 • Thẩm định dự án chính là việc thẩm tra, xem xét một cách khách quan, khoa học và toàn diện các nội dung của một dự án, nhằm đánh giá tính hợp lý, tính hiệu quả và tính khả thi của dự án. Từ đó giúp cho Chủ đầu tư có những quyết định phù hợp về đầu tư và cho phép đầu tư

 • Xác định được nội dung và những vai trò quan trọng trong lập và thẩm định dự án. Với đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm và phẩm chất nghề nghiệp cho nên không thể coi việc xây dựng một dự án đầu tư (LCKTKT) và thẩm định dự án là một việc làm chiếu lệ để tìm đối tác, để xin cấp vốn, vay vốn, xin giấy phép mà phải coi là một công việc quan trong, nghiêm túc bởi nó xác định quyền lợi, nghĩa vụ của chính bản thân các đơn vị lập và thẩm định dự án trước đối tác nước ngoài, trước nhà nước và cổ đông.